KG Auto Vietnam-KG Auto push button switch

Mô tả: KG Auto Vietnam - KG Auto push button switch - KG Auto push button lamp switch
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: KG Auto
Ngày đăng: 20-10-2014

Chi tiết sản phẩm

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp
Hãy liên hệ với chúng tôi để được giá tốt nhất
==================================
Ms. Yen (Sales Dept.)
Cellphone:  0988.842.258
email: yenhn.ans@ansvietnam.com 

Online contact=====================================
YM: yen.nguyen_ans 
Skype: yen.nguyen_ans
 
Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quí khách các thiết bị hãng KG Auto 
KG Auto Vietnam - KG Auto push button switch - KG Auto push button lamp switch
 
 
push button switch
구     분 모  델   명
  KDF-PM1R
  KDF-PM2R
누름버튼 (Ø16 원형 일반) KDF-PA1R
  KDF-PA2R
누름버튼 KDF-SM1R
(Ø16  정사각 일반) KDF-SM2R
  KDF-SA1R
  KDF-SA2R
누름버튼 KDF-FM1R
(Ø16  직사각 일반) KDF-FM2R
  KDF-FA1R
  KDF-FA2R
누름버튼 (Ø16 원형 고급) KDF-GM1R
  KDF-GM2R
  KDF-GA1R
  KDF-GA2R
누름버튼 KDF-QM1R
(Ø22 원형 고급매입) KDF-QM2R
  KDF-QA1R
  KDF-QA2R
Push button lamp switch
구     분 모  델   명
조광형 누름버튼 (Ø16 원형 일반) KDX-PMD21R
  KDX-PMV21R
  KDX-PAD21R
  KDX-PAV21R
조광형 누름버튼 (Ø16  정사각 일반) KDX-SMD21R
  KDX-SMV21R
  KDX-SAD21R
  KDX-SAV21R
조광형 누름버튼 (Ø16  직사각 일반) KDX-FMD21R
  KDX-FMV21R
  KDX-FAD21R
  KDX-FAV21R
조광형 누름버튼 (Ø16 원형 고급) KDX-GMD21R
  KDX-GMV21R
  KDX-GAD21R
  KDX-GAV21R
조광형 누름버튼 (Ø22 원형 고급매입) KDX-QMD21R
  KDX-QMV21R
  KDX-QAD21R
  KDX-QAV21R
Pilot lamp
구     분 모  델   명
표시등 KDP-PD2R
(Ø16 원형 일반) KDP-PV2R
표시등 KDP-SD2R
(Ø16  정사각 일반) KDP-SV2R
표시등 KDP-FD2R
(Ø16  직사각 일반) KDP-FV2R
표시등 KDP-GD2R
(Ø16 원형 고급) KDP-GV2R
표시등 KDP-QD2R
(Ø22 원형 고급매입) KDP-QV2R